Udržení zdraví pomocí myšlenek

Když se cítíme dobře, obvykle se nám i ve všech směrech lépe daří.

Pouhé naladění, ale i myšlenka dovede zapříčinit určitý tělesný stav.

Proto ti, co se zabývají zdravým životním stylem, nepečují jen o svůj jídelníček, či tělesnou pohodu ve formě pohybu a péče, ale i o své myšlenky. Když je člověk spokojený a usmívá se, tlak, teplota a podobné ukazatele vykazují pozitivní hodnoty. Když jsme ve stresu, potí se nám a třesou ruce, máme vnitřní třes, zvýší se nám tep, rozbuší srdce, atd., když je toto dlouhodobé, zapříčiní to nemoc. Každá nemoc je totiž spojena s určitým duševním rozpoložením. Většinu nemocí si tedy způsobujeme převážně sami. Stačí pouhá změna pohledu na život, uvědomění si vlastních hodnot a priorit a poznání sebe sama. Do fáze, kdy pocítíte, že potřebujete v životě něco změnit, můžete dojít v každém věku. A ani nezáleží na tom, v jaké životní situaci se člověk nachází a zda ho k tomu přivedla nějaká klíčová životní změna, nebo prostě jen dočasná nespokojenost se sebou samým. Uvědomte si, že žijete vlastní život a nedejte na to, co si o Vás kdo myslí, jednejte podle Vašeho vnitřního hlasu a přesvědčení. Každá změna v mentálním emočním stavu, vědomém či nevědomém, je doprovázena patřičnou změnou ve fyziologickém stavu. Tělo ukazuje, co leží v naší mysli. Hněv a nespokojenost dělá vrásčitý a uvadlý obličej, okrádá tělo o zdraví a ctnost. Pokud své tělo chcete osvěžit, zkrášlete svou mysl. Myšlenky štěstí, dobré vůle a klidu v mysli ukazují silné a zářící tělo. Žít v neustálých myšlenkách zášti, cynismu, podezíravosti, žárlivosti a závisti je jako být uvězněn v žaláři, který si člověk vytvořil sám. Ale smýšlet o všem dobře, mít i z maličkostí radost, trpělivě se učit hledat dobro ve všem - takové nesobecké myšlenky jsou branami do nebe. Žít v pokojných myšlenkách vůči každé bytosti den za dnem přinese nesmírný klid a mír nám všem. Nikdy není pozdě, naučte se relaxovat, meditovat, poslouchejte uklidňující hudbu, čtěte oddechové knihy, cvičte jógu, tai-chi, jděte na masáže, reiki... i příjemné vůně umí harmonizovat duši, choďte na dlouhé procházky do přírody a naučte se mít se rádi takové, jací jste. I čisté prostředí na nás působí velice pozitivně, nic zbytečně neskladujte a jednou za čas proveďte velkou čistku skříní a všeho nepotřebného se zbavte. S dobrou myslí Vám půjde práce lépe od ruky, bude se Vám ve všem dařit a hned tak Vás něco nerozhodí.

Autorka článku: Marcela Bartáčková

(Na článek se vztahují autorská práva)