Zdravý životní styl a nový začátek

Naše země se dostala za několik posledních desetiletí spolehlivě na první místa v počtu úmrtí na srdečně cévní onemocnění a mozkové příhody. Výskyt nádorů v naší populaci rovněž stoupá a průměrnou délkou života uzavíráme tabulku evropských zemí.

Vysoký je i výskyt všech chronických nemocí. A i naše zdravotnictví je špatné a zoufalé! Budeme-li však čekat, až se zlepší zdravotní péče, vyčistí vzduch, je možné, že se toho ani nedožijeme. Největší šanci máme totiž ve svých rukou, a to je změna našeho životního stylu.

Důležitá je prevence! Je jednoznačně prokázáno, že u řady nádorových onemocnění se na jejich vzniku až ze 60% podílejí naše špatné stravovací návyky. Pro vznik infarktu myokardu, na který umírá stále více lidí, jsou nejdůležitější rizikové faktory – kouření, vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka a vysoká hladina cholesterolu v krvi.

Všechna tato rizika můžeme úplně odstranit nebo alespoň radikálně zmírnit pouhou změnou životního stylu. Nový začátek znamená rozhodnutí, že chcete pro zdraví své a svých blízkých udělat vše, co můžete. Zdraví je velmi důležitým východiskem pro plnohodnotný a spokojený život. Dodejme ještě, že životní prostředí – ať už znečištěné ovzduší, voda, půda a potraviny, nebo chemizace prostředí spolu se škodlivými fyzikálními faktory ( hluk, záření, vibrace a pod.) ovlivňuje náš zdravotní stav. Chcete-li si skutečně pomoci, potřebujete pochopit, že váš zdravotní stav tvoří také vaše návyky a zlozvyky, které ovlivňují způsob myšlení, žebříček životních hodnot a smysl života vůbec. Nesprávná výživa zahrnuje nejen nedostatečnou stravu, ale také špatné složení stravy či požívání nadměrného množství jídla. Nespoléhejte na akutní léčbu, ale zaměřte se na prevenci. Řekněte životu ANO, není nutné umírat předčasně nebo trávit posledních dvacet let života v nemocnicích a léčebnách. Postupně změňte svůj způsob života.

Program, který Vám nabízíme......

  • cvičte se v nových a lepších návycích, do života je však musíte zavádět Vy sami...

  • klíčem k úspěchu je růst, to znamená jít za světlem pravdy tak, jak se před Vámi otvírá.

Pro zdraví je důležitá kvalitní strava, cvičení, čistá voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek a víra. Pro uchování zdraví i při léčbě nemocných, jsou-li řádně a vcelku dodržovány, působí jako uzdravující činitelé. Toto je založeno spíš na vlastních zkušenostech, než na rozumovém poznání.

Přehodnoťte svůj způsob života.

Zamyslete se nad tím, co byste mohli zlepšit.

Uvědomte si, že nemoci spojené se špatným stylem, je možné léčit úpravou životasprávy.

 

Co tedy můžete dělat? Jak začít s vylaďováním?

- Odkyselujte pravidelně své tělo (vápník, hořčík, draslík, sodík) - snížení hodnoty pH

- posilujte imunitní systém

- mějte radost z pohybu (cvičte)

- pijte hodně čisté vody (bez vody není život a voda léčí a uzdravuje)

- užívejte vitamín D ( v létě vám ho dá slunce, a pak rybí tuk)

- nepijte alkohol a nekuřte

- vyhýbejte se stresu

- užívejte antioxidanty (hlavně vit. C – 3g, vit.E, A, selen, zinek, železo)

- omezte pět „bílých“ jedů (cukr, sůl, mléko, bílou mouku a rýži)

- používejte výhradně oleje za studena lisované (nepoužívejte průmyslově zpracované rostlinné tuky)

- snižujte homocystein v krvi (je to toxický jed, užívejte vit. B6, B12 a kyselinu listovou)

- jezte kvalitní potraviny, pokud možno v co nejpřírodnějším stavu a v BIO kvalitě

- většinu svých živin získávejte z nezpracovaných potravin

- jezte hodně syrové zeleniny a ovoce

- omezte maso

- jezte celozrnné potraviny

- detoxikujte střeva, játra a ledviny

- naučte se naslouchat svému tělu (platí,že dobré jídlo je takové, po kterém se cítíte lépe než před ním)

Vy sami jste si tím nejlepším lékem!

Poskytněte svému podvědomí program dlouhého, naplněného života a tím i důvod k tomu, aby si váš organismus udržel zdraví a životní sílu.  Poznáte to podle energie a radosti, která z vás bude vyzařovat. Teď máte možnost uplatnit získané vědomosti v praxi v souladu s přírodními zákony. Máte příležitost začít zcela nový život, případně ten dosavadní naplnit podle svých představ. Zaplňujte podvědomí stále novými představami skvěle stráveného života. Jakmile se skutečně rozhodnete, že chcete být naprosto zdraví, naslouchejte svému tělu.

Výraz „nevyléčitelný“ v podstatě znamená že určitá nemoc se v daném okamžiku nedá léčit běžně známými prostředky, což je pro vás výzva, abyste se zamysleli a správným způsobem reagovali na informaci, kterou Vám tím organismus předává. Musíte ale znát pravidla, teprve potom se život stane hrou a báječným dobrodružstvím, v němž máte hlavní roli. A Vaše tělo bude připravené se uzdravit a zůstat v pořádku do vysokého věku, pokud mu v tom pomůžete! V poznávání lidského těla i duše postupujte intuitivní cestou, s mimořádnou úctou k přírodě a jejím zákonitostem. Nenechte se ovlivňovat klasickou medicínou.

Opravdu stojí za to žít! Napravujte chyby, dokud je čas, zamezíte tak mnohým tragédiím!

Když trpíte nějakou nemocí, nemůžete vykonávat svou práci nebo se věnovat svým zálibám!

Rady, které jsou sepsány na těchto stránkách, nenahrazují klasickou léčbu, nýbrž jsou vhodným pomocníkem jednak na cestě ke zmírnění klinických příznaků již vzniklého onemocnění, jednak při úpravě zdravotního stavu a prevenci před vznikem mnoha chorob. Sílu přírody a racionální výživy je vhodné preferovat u chronických nemocí, naopak akutní stavy patří do oblasti medicíny klasické.

Nejlepším lékem je příroda. Příroda je chytřejší než výzkumníci. Pilulka sama o sobě nestačí k uzdravení těla.

Omládněte stravou.

Jídlo ovlivňuje barvitost vašich myšlenek, Vaši náladu, vnitřní dynamiku a kreativitu. Správným jídlem si sami vyprodukujete své hormony štěstí, optimalizujete svou výkonnost, propůjčíte křídla své náladě. A co především - můžete oddálit stárnutí! Pozitivní léčba radostí, místo varovnou medicínou!

Přírodní medicína je medicínou energií a vibrací. Kdo z nás by chtěl trpět, když nemusí? A kdo z nás žije podle těchto zákonů? Zamyslete se nad svou stravou!

Máte šanci na změnu!

Život nám dává neustálé šance ve všech směrech, a to nejenom v jídelníčku. Kdybychom měli mysl otevřenou, rozhlíželi bychom se kolem sebe, všimli bychom si, že v našem životě jsou neustále nové šance na změnu k lepšímu. Začátek změny je tedy v naší mysli.

Rozhodněte se pro krok lepším směrem. Důvodem, proč změnit životosprávu, je člověk sám - jeho zdraví.

Zdravá strava je systém úplné přeměny. Nejpodstatnější však je fakt, že máme v rukou klíč ke zkvalitnění a prodloužení Vašich životů. Ve skutečnosti vlastně tím, že ji zkvalitníme a tím prodloužíme život, navíc ještě ušetříme na lécích a nemocnicích a tomu říkáme jedinečná příležitost. Pokud strava neobsahuje dostatečné množství ANTIOXIDANTŮ, MĚLA BY BÝT ANTIOXIDANTY DOPLŇOVÁNA.

A pokud není někdo ochoten se vzát svých pochutin nebo z nějakého důvodu nemůže nebo nemá čas se správně stravovat, tak pro ty tu máme produkty společnosti Kyäni, které jsou REVOLUCÍ V LÉČENÍ NEMOCÍ!

Přeji všem čtenářům těchto stránek aby nejen získali dostatek informací, ale především aby jim pomohly k osobnímu rozhodnutí začít nově prakticky uplatňovat jednoduchá pravidla, která vedou k plnohodnotnému životu a perspektivnímu výhledu do budoucna.

Nejlepším lékařem je příroda:-)

Jezte tak, abyste se stali vítězi nad svým zdravím! Omládněte stravou!

V posledních několika letech měl každý jistě možnost seznámit se s termíny zdravý životní styl, prevence, potřeba zvýšené konzumace ovoce a zeleniny, alternativní medicína a jiné. Pravdou je, že zdravý životní styl a racionální stravování mají velmi pozitivní vliv na lidské zdraví.

Udržování těla ve formě s pomocí vitálních látek, povzbuzující přírodní prostředky s produkty Kyani. Takto udržíte svůj imunitní systém fit... :-)

                                                                                                                                                                                                                                               Autorka článku: Marcela Bartáčková

                                                                                                                                                                                                                                               (Na článek se vztahují autorská práva)